AKTUALNOŚCI 2015 >> Kolejny sukces AIR SHOW

Dzięki wielomiesięcznym szczegółowym przygotowaniom Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show 2015 okazały się sukcesem organizacyjnym. Wzięli w nich udział lotnicy z 20 państw, którzy na radomskim niebie pojawili się z ponad 250 statkami powietrznymi – wojskowymi i cywilnymi, a na ziemi także przedstawiciele jednostek Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych, Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych. Gośćmi organizatorów byli premier Ewa Kopacz i wicepremier-minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, a także przedstawiciele wojskowego korpusu dyplomatycznego. Honory gospodarza pełnił Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław Różański, który dziękując organizatorom i uczestnikom za znakomitą współpracę i wyjątkową atmosferę pokazów, zaprosił fanów lotnictwa na kolejną, XV edycję AIR SHOW.

Przy realizacji pokazów w sobotę i niedzielę pracowało i było żywionych niemal 3000 osób. O bezpieczeństwo wszystkich gości dbało 21 zastępów strażackich (105 strażaków), 80 lekarzy i ratowników medycznych i około 700 policjantów. Służba zdrowia przydała się – medycy udzielili 350 razy pierwszej pomocy osobom potrzebującym. Ambulans do poboru krwi z radomskiej stacji krwiodawczej przyjął w weekend ponad 300 honorowych dawców krwi, którzy oddali podczas AIR SHOW około 150 litów krwi. Logistycy wydali załogom uczestniczącym w pokazach w Radomiu około pół miliona litrów paliwa lotniczego. Dzięki działalności profilaktycznej i świadomości znaczenia kwestii bezpieczeństwa lotów podczas pokazów w powietrzu nie odnotowano żadnych zdarzeń lotniczych (sytuacji szczególnych). Apel skierowany poprzez media do mieszkańców Radomia przez szefa zespołu kontroli bezpieczeństwa lotów odniósł pożądany skutek – nie odnotowaliśmy przypadków zakłócenia pokazów.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych dziękuje wszystkim gościom i uczestnikom pokazów, a zwłaszcza 350 lotnikom z zagranicznych ekip, współorganizatorom (Miasto Radom, Aeroklub Polski, Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SWAT, Port Lotniczy Radom S.A), współpracującym z nami służbom (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Biuru Ochrony Rządu, Straży Miejskiej, Związku Strzeleckiego "Strzelec"), sponsorowi strategicznemu (Polska Grupa Zbrojeniowa S.A), pozostałym sponsorom oraz patronom medialnym.

Tekst: ppłk Artur Goławski
Zdjęcia: st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek

 

‹‹ cofnij