AKTUALNOŚCI >> Warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych

Przypadająca w br. 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie, odrodzenia Sił Zbrojnych i 100-lecia powstania lotnictwa wojskowego nierozerwalnie wiąże się z organizacją licznych przedsięwzięć uświetniających obchody rocznicowe, w tym wielu pikników i pokazów lotniczych z udziałem statków powietrznych lotnictwa cywilnego i państwowego, zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Wobec powyższego, mając na względzie troskę o dochowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz profesjonalizmu w procesie organizacji i realizacji przedsięwzięć związanych z obchodami rocznicowymi, Biuro Organizacyjne Air Show przy współudziale specjalistów Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Wydziału Wychowawczego WSOSP, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP, Szefostwa Służby Hydrometeorologii SZ RP oraz Oddziału Bezpieczeństwa Lotów DG RSZ, przeprowadziło warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych, w których wzięło udział 70 przedstawicieli jednostek lotniczych Sił Zbrojnych RP. Warsztaty odbyły się w dniach 8-9 lutego 2018 r. w obiektach Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Wśród tematów, które były szeroko omawiane podczas warsztatów, były m.in. zagadnienia dotyczące:

  • przepisów lotniczych regulujących tworzenie zespołu, przygotowanie dokumentacji, określenie terenu pokazu (strefa pokazu, strefa publiczności);
  • zasad współpracy organizatorów pokazu z innymi podmiotami, zabezpieczenia terenu pokazu lotniczego;
  • systemu raportowania, zgłaszania zdarzeń lotniczych, zarządzania ryzykiem podczas pokazów lotniczych, ograniczania ryzyka kolizji ze zwierzętami;
  • współpracy organizatora pokazów i służb zabezpieczenia lotów z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego;
  • aspektów zarządzania informacją podczas pokazów lotniczych;
  • aspektów meteorologicznego zabezpieczenia pokazów lotniczych.

Materiały z warsztatów dotyczące powyższej tematyki dostępne są poniżej:
Warsztaty_pokazy_lotnicze_METEO

Warsztaty_pokazy_lotnicze_SRL

Warsztaty_pokazy_lotnicze_ULC_1

Warsztaty_pokazy_lotnicze_ULC_2

Dodatkowych informacji udziela płk. dypl. pil. Adam Cebula (tel. 261 824 482, 721 810 776, e-mail: acebula@mon.gov.pl).

tekst i foto:
płk dypl. pil. A.Cebula

 

‹‹ cofnij