AKTUALNOŚCI >> KONFERENCJA EUROPEJSKIEJ RADY ds. POKAZÓW LOTNICZYCH

W dniach 1-3 marca 2018 r. w Antwerpii przeprowadzona została doroczna konferencja Europejskiej Rady ds. Pokazów Lotniczych (European Airshow Council - EAC). EAC utworzona została w roku 2003 i skupia specjalistów i entuzjastów lotnictwa związanych z organizacją i prowadzeniem pokazów lotniczych. Nadrzędnym celem organizacji jest zbieranie i wymiana doświadczeń oraz promowanie najwyższych standardów zapewniających atrakcyjność i bezpieczeństwo pokazów. Tematyka tegorocznej konferencji EAC, z udziałem przedstawicieli 23 państw, poświęcona była bezpieczeństwu pokazów indywidualnych. W trakcie specjalnie zorganizowanego panelu seminaryjnego Fast Jet Solo Display Safety Workshop piloci dzielili się doświadczeniami z pokazów indywidualnych. Polskę, w tym panelu, reprezentowali mjr Dominik Duda – pilot F-16 oraz por. Jacek Stolarek - pilot MiG – 29.

W trakcie konferencji oprócz głównego tematu bezpieczeństwa pokazów, przedstawione zastały zagadnienia związane z marketingiem i organizacją sprzedaży biletów, przeciwdziałaniu zagrożeniom atakom cybernetycznym, trendami i kierunkami rozwoju narzędzi informatycznych wspierających planowanie i przygotowanie pokazów oraz organizacją sesji fotograficznych
z powietrza.

Konferencja stworzyła warunki do wymiany informacji związanych z planowaniem i przygotowaniem tegorocznych pokazów lotniczych. Ten aspekt konferencji, podkreślany jako wartość dodana, wynika z potrzeby racjonalizacji wykorzystania ograniczonej liczby dostępnych do pokazów statków powietrznych, wobec planowanych corocznie około 700 pokazów lotniczych.

Podczas konferencji przedstawiciele DG RSZ: płk Wojciech Pikuła - Dowódca 4. SLSz oraz płk Kazimierz Dyński – Dyrektor Biura Organizacyjnego Air Show przekazali informacje o uroczystościach związanych ze 100-leciem lotnictwa wojskowego oraz planowanym przebiegiem pokazów Air Show 2018 w Radomiu. Uzyskane deklaracje i zgłoszenia udziału w pokazach w Polsce pilotów indywidualnych jak i zespołów akrobacyjnych zapewnią bardziej widowiskowy ich przebieg.

‹‹ cofnij