AKTUALNOŚCI >> Bezpieczne Pokazy to priorytet

7 marca 2018 r. w Biurze Organizacyjnym AIR SHOW DG RSZ w Warszawie, odbyło się spotkanie robocze służb zaangażowanych w proces przygotowania i zabezpieczenia XVI edycji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018 w zakresie organizacji systemu bezpieczeństwa imprezy masowej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele DG RSZ, 4. SLSz, 42. BLSz, Inspektoratu Informatyki, Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,Służby Ochrony Państwa, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Straży Miejskiej w Radomiu, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Portu Lotniczego „RADOM” S.A.
W trakcie spotkania zapoznano uczestników z nowymi uwarunkowaniami związanymi z organizacją i zabezpieczeniem AIR SHOW 2018.

Omówiono zagadnienia związane ze składem, zadaniami i miejscem działania Zespołu Bezpieczeństwa Naziemnego Pokazów.Przedstawiono wstępnie koncepcję zabezpieczenia bezpieczeństwa naziemnego pokazów wymagających współdziałania z poszczególnymi służbami. Następnie przedstawiciele poszczególnych służb potwierdzili deklarowane siły i środki do zapewnienia bezpieczeństwa naziemnego w czasie przygotowania i przebiegu pokazów.

W czasie dyskusji omówiono problemy wynikające z doświadczeń z poprzednich edycji AIR SHOW i możliwości ich rozwiązania.
W podsumowaniu spotkania, w związku z jubileuszowym charakterem Pokazów lotniczych w ramach obchodów 100-lecia powstania lotnictwa wojskowego, określono potrzebę zaangażowania większych sił i środków wszystkich służb oraz postawiono zadania w procesie przygotowania AIR SHOW 2018.

 

‹‹ cofnij