PRASA >> AKREDYTACJE PRASOWE I SPOTTERZY
as

Wnioski o przyznanie akredytacji dla dziennikarzy Biuro Prasowe zacznie przyjmować 7 sierpnia 2017 r. Akredytacje zostaną zakończone 18 sierpnia 2017 r. o godz. 15.00. Po tym terminie nie będzie już możliwe uzyskanie akredytacji.

Dziennikarze proszeni są o wypełnienie opublikowanego formularza internetowego. Wypełnienie formularza i przesłanie wymaganych danych nie oznacza przyznania akredytacji.

Formularz akredytacji znajdziesz: TUTAJDOSTĘPNY OD 7 SIERPNIA

O przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji decyduje personel Biura Prasowego - stosowne informacje zostaną przesłane do zainteresowanych drogą elektroniczną. Biuro prasowe będzie systematycznie rozpatrywać wnioski i przyznawać akredytacje, o czym zainteresowani zostaną poinformowani elektronicznym listem zwrotnym, wysyłanym na adres podany we wniosku o przyznanie akredytacji. Wstęp do sektora prasowego jest bezpłatny.

W dniach 22.08-25.08 oraz w dniach pokazów w Biurze Prasowym zlokalizowanym w Klubie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego przy ul. Sadków 9 akredytowani będą mieli możliwość odbioru identyfikatora, ważnego wraz z legitymacją prasową, upoważniającego do wstępu na lotnisko i do sektora dla mediów.
Ze względu na ograniczoną wielkość sektora i dążenie do zapewnienia wygody fotoreporterom oraz operatorom kamer, liczba przyznanych akredytacji będzie ograniczona.
W przyznawaniu akredytacji prasowych preferowani będą: dziennikarze z redakcji, które obejmą Pokazy patronatem medialnym, dziennikarze z udokumentowanym dorobkiem publikacji z dziedziny wojskowości i lotnictwa (w prasie, radiu), potrafiący udokumentować portfolio relacji z poprzednich edycji AIR SHOW, dziennikarze zagraniczni, dziennikarze mediów lokalnych oraz spotterzy współpracujący z jednostkami wojskowymi podlegającymi Dowódcy Generalnemu RSZ (potrafiący udokumentować portfolio relacji z poprzednich edycji AIR SHOW) .
W przyznawaniu akredytacji zastosowana zostanie zasada: nie więcej niż 2 dziennikarzy z jednej redakcji (nie dotyczy redakcji patronackich).

Uwaga:
Wstęp do sektora prasowego będą mieć tylko osoby akredytowane, posiadające ważną legitymację dziennikarską oraz identyfikator wydaną przez Organizatora.
Sektor dla mediów będzie ulokowany w tym samym miejscu, w którym znajdował się podczas XIV edycji AIR SHOW.
Do sektora zostaną doprowadzone łącze internetowe (Wi-Fi) oraz energia elektryczna 230 V (do ładowania baterii laptopów, kamer i aparatów).

Zapraszamy!
‹‹ cofnij