PRASA >> AKREDYTACJE PRASOWE

Trwa zbieranie wniosków o przyznanie akredytacji prasowych dla dziennikarzy zainteresowanych relacjonowaniem tegorocznej edycji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW. Akredytowani będą mogli skorzystać na lotnisku z sektora dla mediów z dostępem do internetu bezprzewodowego.

Dziennikarzy zapraszamy do wypełnienia formularza, który znajduje się w zakładce „Dla prasy”. Ostateczny termin składania wniosków upłynie 18 sierpnia br. Biuro prasowe będzie systematycznie rozpatrywać wnioski i przyznawać akredytacje, o czym zainteresowani zostaną poinformowani elektronicznym listem zwrotnym, wysyłanym na adres podany we wniosku o przyznanie akredytacji. 

Akredytacje są bezpłatne ale ich liczba jest ograniczona. W dniach poprzedzających pokazy oraz w dniach pokazów w biurze prasowym zlokalizowanym w Klubie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego akredytowani odbiorą opaski na przegub dłoni, które będą identyfikatorem (wraz z legitymacją prasową) upoważniającym do wstępu na lotnisko i do sektora dla mediów.

‹‹ cofnij