PRASA >> INFORMACJA AKREDYTACJE PRASOWE I SPOTTERZY
as

Zbieranie akredytacji zakończyło się 18 sierpnia 2015 roku.
Dziennikarze i sppoterzy proszeni byli o wypełnienie opublikowanego formularza internetowego.
Wypełnienie formularza i przesłanie wymaganych danych nie oznaczało przyznania akredytacji.
O przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji zdecydował personel Biura Prasowego - stosowne informacje zostały wysłane do zainteresowanych.
Ze względu na ograniczoną wielkość sektora dla mediów i dążenie do zapewnienia wygody fotoreporterom oraz operatorom kamer, liczba przyznanych akredytacji była ograniczona.

Uwaga!
Wstęp do sektora prasowego będą mieć tylko osoby akredytowane, posiadające ważną legitymację dziennikarską oraz opaskę wydaną przez Organizatora w Biurze Prasowym (Klub 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego I piętro).
Instalacja wozów transmisyjnych 26.08.2017 r. do godz. 07:00.
Wstęp spotterów na trening w dniu 25.08.2017 r. godz. 12:00 – zbiórka przed klubem  42. Bazy Lotnictwa Szkolnego.
Sektor dla mediów będzie ulokowany w tym samym miejscu, w którym znajdował się podczas XIV edycji AIR SHOW.
Do sektora zostaną doprowadzone łącze internetowe (Wi-Fi) oraz energia elektryczna 230 V (do ładowania baterii laptopów, kamer i aparatów).

Zapraszamy!

 
‹‹ cofnij