PRASA >> AKREDYTACJE PRASOWE

Wnioski o przyznanie akredytacji dla dziennikarzy Biuro Prasowe zacznie przyjmować 5 lipca 2018 r. Akredytacje zostaną zakończone 20 lipca 2018 r. o godz. 15.00. Po tym terminie nie będzie już możliwe uzyskanie akredytacji.

 

Dziennikarze proszeni są o przesłanie na adres e-mail: akredytacje.airshow@ron.mil.pl poniższych informacji:

  • imię i nazwisko (data i miejsce urodzenia w przypadku obywateli innych państw);
  • obywatelstwo;
  • numer dowodu osobistego (numer paszportu w przypadku obywateli innych państw), PESEL;
  • numer legitymacji prasowej;
  • nazwa redakcji;
  • e-mail, numer kontaktowy;
  • numer rejestracyjny wozu satelitarnego (na teren Pokazów wjadą tylko takie wozy);
  • numer rejestracyjny pozostałych samochodów (konieczność wydania przepustki upoważniającej na wjazd na parking dla prasy).

W temacie prosimy wpisać: AKREDYTACJE PRASOWE oraz poniższą treść: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Organizacyjne Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 103, 00-913 w celu uzyskania akredytacji prasowej. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych może być personel Biura Prasowego Air Show 2018. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane jednorazowo w celu uzyskania akredytacji lub do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym AIR SHOW 2018. 

 

Przesłanie wymaganych informacji nie oznacza przyznania akredytacji.

 

O przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji decyduje personel Biura Prasowego - stosowne informacje zostaną przesłane do zainteresowanych drogą elektroniczną. Biuro prasowe po rozpatrzeniu i przyznaniu akredytacji, poinformuje zainteresowanych elektronicznym listem zwrotnym, wysyłanym na adres podany w emailu o przyznanie akredytacji. Wstęp do Strefy Mediów jest bezpłatny.

 

W dniach od 08.08.2018 r. do 14.08.2018 r. w godzinach 09:00 - 14:00 akredytowani dziennikarze będą mieli możliwość odbioru identyfikatora, ważnego wraz z legitymacją prasową, upoważniającego do wstępu na lotnisko i do Strefy Mediów w Biurze Organizacyjnym Air Show 2018 ul. Żwirki i Wigury 103 w Warszawie.

W dniach 16.08.2018 r. oraz od 20.08. do 24.08 w godzinach: 09:00 – 15:00 i  25.08.2018 r. do godz.: 09:00 odbioru identyfikatora będzie można dokonać w Biurze Prasowym zlokalizowanym w Klubie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego przy ul. Sadków 9 w Radomiu.

Parking prasowy zostanie zlokalizowany za budynkiem Klubu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Dziennikarze do Strefy Mediów będą mogli skorzystać z transportu zorganizowanego przez Biuro Prasowe.

Ze względu na ograniczoną pojemność Strefy i komfort pracy fotoreporterów oraz operatorów kamer, liczba przyznanych akredytacji maksymalnie 250 – nie będzie zwiększona.

W przyznawaniu akredytacji zastosowana zostanie zasada: nie więcej niż 2 dziennikarzy z jednej redakcji (nie dotyczy redakcji patronackich).

 

W przyznawaniu akredytacji prasowych pierwszeństwo mają: dziennikarze z redakcji, które obejmą Pokazy patronatem medialnym, dziennikarze z udokumentowanym dorobkiem publikacji z dziedziny wojskowości i lotnictwa (w prasie, radiu), potrafiący udokumentować portfolio relacji z poprzednich edycji AIR SHOW, dziennikarze zagraniczni, dziennikarze mediów lokalnych.

 

Uwaga!!!

Wstęp do Strefy Mediów będą miały tylko osoby akredytowane, posiadające ważną legitymację dziennikarską oraz identyfikator wydany przez Organizatora.

Strefa Mediów będzie ulokowana w tym samym miejscu, w którym znajdował się podczas XV edycji AIR SHOW.

W Sektorze Mediów zapeniamy łącze internetowe (Wi-Fi) oraz możliwość  ładowania baterii laptopów, kamer i aparatów.

Zapraszamy!

Informacji dotyczących akredytacji udziela:

kpt. Joanna MOTYLIŃSKA-SZCZYCH

kom.: 519 039 248

 

‹‹ cofnij