STREFA KOMERCYJNA >> Ostatnia sznasa na składanie ofert na najem stanowisk komercyjnych

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie informuje, że istnieje możliwość składania ofert na najem stanowisk komercyjnych pozostających do zagospodarowania podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 25-26.08.2018r. – jest to OSTATNIA SZANSA NA WYNAJEM TERENU POD URZĄDZENIE STANOWISK/PUNKTÓW HANDLOWYCH, USŁUGOWYCH, W TYM GASTRONOMICZNYCH.

Warunki wynajmu, szkic terenu z zaznaczonymi do wynajęcia stanowiskami oraz wymagania w stosunku do wystawców znajdują się w załącznikach.

Osoby zainteresowane wynajęciem terenu proszone są o złożenie ofert w terminie do 14.08.2018 godz. 12.00 na adres mail:  airshow@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl.

Organizator Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW zaprasza również do składania ofert na najem powierzchni reklamowej (banery do wysokości 1 m) podczas wydarzenia na adres mail:  airshow@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl.

WAŻNE INFORMACJE:

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81 b lok.73a 00-382 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000425007 jest współorganizatorem Międzynarodowych Pokazów Lotniczych  AIR SHOW 2018, które odbędą się 25-26 sierpnia 2018 r.  w Radomiu.

29 maja 2018 r. pomiędzy Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych a Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie zostało zawarte porozumienie o współpracy w sprawie organizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018. Na podstawie zapisów porozumienia Agencja Mienia Wojskowego udziela Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych wsparcia obejmującego w szczególności: przygotowanie zabezpieczenia energetycznego oraz zagospodarowywania nieruchomości na potrzeby AIR SHOW 2018. Wsparcie obejmuje m.in zadania związane z przygotowaniem procedur na jakich stanowiska komercyjne i niekomercyjne będą oddawane w najem/użyczenie oraz przygotowanie projektu podziału terenu pokazów na stanowiska o zróżnicowanych wymiarach, w tym wyznaczenie stanowisk, z uwzględnieniem wymaganej infrastruktury, tj. przejazdy, drogi pożarowe, itp. wraz z ich oznaczeniem, przygotowanie pakietu energetycznego dla najemców/biorących w użyczenie.

 

 

Załączniki:

 

Wzór Umowa Najmu

Zaproszenie do składania ofert

Szkic terenu

Warunki podłączenia do sieci

Obostrzenia ppoż

Obostrzenia PSSE

 

 

 

 

 

‹‹ cofnij