STREFA WIDZA >> BEZPIECZEŃSTWO NA POKAZACH

    W XVI edycji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018 do zapewnienia bezpieczeństwa, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz medycznego, zaangażowani będą żołnierze, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Miejskiej oraz pracownicy agencji ochrony. Do tej grupy należeć będą także lekarze, ratownicy medyczni i pozostały personel pomocniczy służby zdrowia. W czasie pokazów działać będą służby logistyczne, inżynieryjno-lotnicze, meteorologiczne oraz specjaliści ruchu lotniczego. Na wydzielonych stanowiskach pełniony będzie dyżur służb ratownictwa lotniczego. Działaniami służb kierować będzie Kierownik do Spraw Bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem działania Organizatorów jest zapewnienie widzom i uczestnikom bezpieczeństwa zarówno w wymiarze powietrznym jak i naziemnym zgodnie z najwyższymi wymaganiami wynikającymi z ustawy o organizacji imprez masowych.

    Zasadniczymi zadaniami realizowanymi przez Zespół Bezpieczeństwa będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom pokazów, ochrona i utrzymanie porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa pożarowego. Ważną sferą odpowiedzialności służb jest również zabezpieczenie medyczne pokazów, zabezpieczenie sanitarne, ale także utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania kryzysowego oraz reagowanie na powstałe zagrożenia. Wszystkie służby są profesjonalnie przygotowane do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publiczności. Służby przygotowują się wewnętrznie w swoich specjalnościach w jednostkach organizacyjnych zgodnie z programem szkolenia zawodowego oraz podczas wspólnych ćwiczeń i treningów organizowanych przez resorty MON i MSWiA. Przed pokazami, na terenie lotniska odbywają się wspólne ćwiczenia zgrywające siły i środki odpowiedzialne za bezpieczeństwo pokazów lotniczych oraz sprawdzenie ich gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych.

    W sytuacjach szczególnych prosimy wszystkich widzów AIR SHOW, przede wszystkim o zachowanie spokoju oraz słuchanie uważne i wykonywanie poleceń przekazywanych przez spikera, jak również służby informacyjne i porządkowe.

    Na terenie pokazów zorganizowany zostanie Policyjny Punkt Informacyjny. Widzowie będą mogli skorzystać z pomocy służby informacyjnej, która udzieli informacji na temat miejsc rozmieszczenia stref publiczności, stref specjalnych, punktów medycznych, wstawy statycznej, punktów dystrybucji wody pitnej oraz dróg ewakuacji w przypadkach zagrożenia.
‹‹ cofnij